GMAT-övningar

Du behöver veta vad GMAT testet faktiskt är och hur det fungerar.

Att förbereda sig till GMAT ® kan vara av avgörande betydelse för att få en bra poängsumma. Få den kostnadsfria GMATprep-programvaran här! Det smartaste sättet att börja förbereda sig till GMAT är att ladda ner den kostnadsfria GMATPrep-programvaran.

Registrering till GMAT-testet

För att anmäla dig till GMAT behöver du hitta ett GMAT-testcenter och välja ett tillgängligt datum. Du kan registrera dig upp till 6 månader innan GMAT-testdatumet, och minst 21 dagar innan fristen för din ansökan. Registrering till GMAT-testet är tillgänglig online eller via telefon. Vi guidar dig genom de olika registreringsalternativen.

GMAT-resultat

Din GMAT-resultatsrapport innehåller fem poängsummor: "analytiskt skrivande", "integrerat resonemang", "kvantitativ", "verbal" och "total". Den totala poängsumman för GMAT-testet kommer på en skala från 200-800 och baseras på hur studenten presterar på den kvantitativa och den verbala sektionen. Två tredjedelar av de som tar testet får vanligtvis mellan 400 och 600 poäng.

GMAT - Graduate Management Admission Test 2019

Det blir betraktat som det bästa testet på grund av att det fungerar! The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) är den väg företagsledare världen över har tagit i mer än 50 år för att komma in på de bästa handelshögskolorna i världen. GMAT® är en databaserad bedömning som är speciellt utformad för att mäta den sorts akademiska färdigheter som behövs för studier inom företagsledning på hög nivå. Mer än fem årtiondes studier har visat att GMAT-resultat är en giltig indikator på akademiska prestationer under det första studieåret. 


GMAT mäter färdigheter i resonemang på hög nivå snarare än fakta och antar inte att studenten har kunskap inom företagsekonomi eller ledelse. GMAT-resultat blir använda av skolor över hela världen som ett av antagningskraven för deras program, inkluderande MBA, Master i management/företagsledning och Master i finans.

Idag använder mer än 5700 program över hela världen GMAT som ett objektivt sätt att jämföra potentiella studenters akademiska potential, oberoende av deras utbildning, medborgarskap, ålder eller kön.

Ta testet när du ligger på topp och ansök efter din egen tidsplan. GMAT-resultat är giltiga i fem år, så du har möjligheten att välja om du vill börja din vidare utbildning direkt efter universitetet eller senare. Om du har tänkt ansöka till en handelshögskola någon gång inom de närmaste fem åren rekommenderas du att ta GMAT så snart som möjligt – medan du fortfarande studerar eller kort tid efter du har tagit examen, medan du fortfarande är van vid prov.  

Det är möjligt att ta testet över hela världen i mer än 110 testcentra, praktiskt taget varje dag året om.
Hitta ditt närmaste GMAT testcenter och registrera dig för att ta GMAT idag!

 

Vilka är de huvudsakliga delarna av GMAT och vad mäter de?

GMAT har fyra huvuddelar som testar fyra olika sorters resonemang: Kvantitativt, muntligt, integrerat tänkande och analytiskt skrivande. Den totala testtiden är tre och en halv timme, men du borde räkna med en total tid på ca fyra timmar, inklusive eventuella pauser. Delarna är de följande:

1. Analytiskt skrivande: AWA (Analytic Writing Assessment) består av en 30-minuters uppsats, en argumentsanalys. Du får ett argument och ska så analysera resonemanget bakom argumentet och skriva en kritik av det. Argumentet kommer vara av generell natur och vara relaterat till affärsvärlden eller något annat ämne. Du behöver inte ha specifik kunskap om ämnet för uppsatsen då det bara är din förmåga att skriva analytiskt som bedöms i den här sektionen. Du kommer inte behöva skriva om dina egna åsikter rörande ämnet.

2. Integrerat resonemang: Visa skolor och rekryteringsagenter de färdigheter som gäller med GMATs unika ”Integrerat Resonemang”-sektion. Denna 30-minuters sektion har 12 frågor som är anpassade för att mäta din förmåga att bedöma data som blir presenterad i flera format och från flera källor. Bland de färdigheter som blir testade finns de följande: organisering av information för att se samband som löser relaterade problem; kombinerande av information för att lösa komplexa problem; sammanställande av information som blir presenterad i grafik, text och nummer. De färdigheter som blir utvärderade i den här sektionen är mycket viktiga inom företagsledning och i den informationsrika miljö vi opererar i.

3. Den kvantitativa sektionen: Denna 75-minuters sektion består av 37 frågor som mäter din förmåga att lösa kvantitativa problem, resonera på ett kvantitativt sätt och tolka grafisk data. Två sorters frågor återfinns i denna sektion: problemlösande och informationstillräcklighet. Båda typer kräver kunskap om aritmetik, grundläggande algebra och allmänt kända geometrikoncept. Denna sektion mäter färdigheter inom resonemang snarare än underliggande kunskaper inom matematik.

4. Den verbala sektionen: Denna 75-minuters sektion innehåller 41 frågor som mäter din förmåga att läsa och förstå skrivet material, att utvärdera och resonera kring argument, så väl som att korrigera skrivet material så att det motsvarar standardengelska. Läsförståelse, korrektur av meningar och frågor rörande kritiskt resonerande blandas i hela denna sektion.

 

• Hur fungerar GMATs datoriserade provsystem?

Den kvantitativa och den verbala sektionen av GMAT är flervalstest och du tar dem på en dator som anpassar testen till den individuella testtagaren. Generellt sätt kan man säga att ju mer frågor du svarar rätt på, desto svårare blir testet. Om du svarar fel på frågorna av misstag eller svarar rätt genom att gissa, så kommer dina svar på följande frågor så småningom leda dig tillbaka till frågor som är på din nivå. Dataformatet gör att du inte använder för mycket tid på frågor som är alldeles för svåra eller alldeles för lätta för dig. Detta leder till bättre precision än på ett fixerat test, och det kortar också ned den tid som krävs för att avklara testet.

Observera: På grund av att datorn betygsätter varje fråga innan den väljer en ny fråga för dig så kan du inte hoppa över frågor eller gå tillbaka till tidigare frågor för att byta svar.

 

GMAT-test Finland

GMAT-test Sverige

GMAT-webbplatser