Loading www.studenttests.se
Please wait...

Välj ditt prov

Hur förbereder man sig bäst för GMAT?

Om du vill komma in på en av världens bästa handelshögskolor behöver du förbereda dig till GMAT-provet. VARFÖR? De har nämligen alla GMAT som antagningskrav. GMAT ger skolan en klar indikation på hur du kommer klara ditt första år som student på ett program inriktat på affärsverksamhet, företagsekonomi, m,m. GMAT testar din förmåga att förstå och lära dig typiska matematiska principer, terminologi och tankesätt. De flesta behöver förbereda sig till GMAT för att vara säkra på att uppnå ett resultat som uppfyller antagningskraven på den skola de vill komma in på. För att åstadkomma detta kommer du att behöva studera minst 80-100 timmar och gå en GMAT-förberedelsekurs.